Ăn thịt đồng loại xảy ra do

Câu hỏi: Ăn thịt đồng loại xảy ra do

A. tập tính của loài
B. con non không được bố mẹ chăm sóc
C. mật độ của quần thể tăng
D. quá thiếu thức ăn

Đáp án D.

Ăn thịt đồng loại xảy ra do quá thiếu thức ăn.