Ai là người có thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa tại các xã phường thị trấn

Câu hỏi: Ai là người có thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa tại các xã phường thị trấn

A. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

B. Trưởng công an xã, phường, thị trấn

C. Chủ tịch UBND tỉnh

D. Chủ tịch UBND huyện

Đáp án A.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là người có thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa tại các xã phường thị trấn.