Trang chủ / Địa lý / Ai Cập cổ đại nằm ở vùng Đông Bắc của châu lục nào?

Ai Cập cổ đại nằm ở vùng Đông Bắc của châu lục nào?

Câu hỏi: Ai Cập cổ đại nằm ở vùng Đông Bắc của châu lục nào?

A. Châu Phi
B. Châu Mĩ
C. Châu Á
D. Châu Âu

Đáp án A.

Ai Cập cổ đại nằm ở vùng Đông Bắc của châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …