Trang chủ / Lịch sử / Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

Câu hỏi: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

A. Lập điền trang

B. Tích cực khai hoang

C. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh

D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh

Đáp án D.

Để phục hồi, phát triển sản xuất nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp như tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …