Vùng Trung ương có đặc điểm nổi bật là

Câu hỏi: Vùng Trung ương có đặc điểm nổi bật là

A. Vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất
B. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp hạn chế
C. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp
D. Phát triển kinh tế để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Đáp án A.

Vùng Trung ương có đặc điểm nổi bật là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất (Mục III, SGK/71 địa lí 11 cơ bản).