Vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển của nước ta là vùng

Câu hỏi: Vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển của nước ta là vùng

A. Lãnh hải.

B. Tiếp giáp lãnh hải.

C. Vùng đặc quyền kinh tế biển.

D. Thềm lục địa.

Đáp án D. Thềm lục địa.

Thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển, trên phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia cho đến bờ ngoài của rìa lục địa hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia ở khoảng cách gần hơn.