Viện trưởng đầu tiên của viện văn học Việt Nam

Câu hỏi: Viện trưởng đầu tiên của viện văn học Việt Nam là ai?

Trả lời:

GS Đặng Thai Mai. Ông giữ chức viện trưởng viện văn học Việt Nam từ  năm1959 đến 1976. Đặng Thai Mai (1902-1984), còn được biết đến dưới tên gọi Đặng Thái Mai và những bút danh Thanh Tuyền, Thanh Bình. Ông là giáo sư, nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt Nam; và nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam.