Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là

Câu hỏi: Loại hình văn học nổi bật nhất dưới thời Đường là

A. Thơ

B. Kinh kịch

C. Tiểu thuyết

D. Sử thi

Đáp án A.

Thơ Đường là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của nền văn học Trung Quốc thời kì phong kiến. Thơ Đường phản ánh toàn diện bộ mặt xã hội bấy giờ và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Thơ Đường phản ánh toàn diện bộ mặt xã hội bấy giờ và đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật với tên tuổi nhiều nhà thơ còn sáng mãi đến ngày nay, tiêu biểu nhất là Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…