Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ dẫn tới hậu quả

Câu hỏi: Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ dẫn tới hậu quả

A. mực nước sông quanh năm cao, sông chảy siết
B. mực nước sông quanh năm thấp, sông chảy chậm chạp
C. sông hầu như không còn nước, chảy quanh co uốn khúc
D. mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột, mùa khô mực nước cạn kiệt

Đáp án D.

Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ khiến khi mưa lớn nước chảy mạnh khiến nước sông dâng cao đột ngột, gây lũ quét sạt lở đất; mặt khác do không có rễ cây giữ nước nên mức nước ngầm hạn chế hơn dẫn đến mùa khô mực nước cạn kiệt.