Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

Câu hỏi: Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

A. Minh Mạng

B. Gia Long

C. Thiệu Trị

D. Tự Đức

Đáp án A.

Vị vua dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh là Minh Mạng (Mục 1 Trang 126 SGK Lịch sử 10 cơ bản).