Trang chủ / Địa lý / Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

Câu hỏi: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

A. mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
B. mang tính chất nhiệt đới khô.
C. mang tính chất ôn hòa.
D. mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

Đáp án D.

Giải thích: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …