Trang chủ / Địa lý / Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

Câu hỏi: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

A. mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
B. mang tính chất nhiệt đới khô.
C. mang tính chất ôn hòa.
D. mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

Đáp án D.

Giải thích: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …