Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên và hình thành các vùng tự nhiên khác nhau ở nước ta chủ yếu do

Câu hỏi: Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên và hình thành các vùng tự nhiên khác nhau ở nước ta chủ yếu do

A. Lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến.

B. Vị trí nằm trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc.

C. Vị trí địa lí và hình thể nước ta.

D. Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn và địa hình phân bậc rõ nét.

Đáp án C.

Giải thích: Vị trí địa lí và hình thể nước ta đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên và hình thành các vùng tự nhiên khác nhau ở nước ta (giữa miền Bắc và miền Nam, giữa miền núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo, hình thành các vùng tự nhiên khác nhau).