Vì sao ta nhận ra vật đen

Câu hỏi: Vì sao ta nhận ra vật đen

A. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó nhưng nó được đặt gần những vật sáng khác
B. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng được
C. Vì vật đó không trắng
D. Vì vật đó tên gọi là “vật đen”

Đáp án A.

Ta nhận ra vật đen vì màu đen không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó nhưng nó được đặt gần những vật sáng khác.