Vì sao quá trình phong hóa lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt trái đất

Câu hỏi: Vì sao quá trình phong hóa lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt trái đất?

Trả lời:

Quá trình phong hóa xảy ra mạnh nhất ở bề mặt trái đất vì bề mặt trái đất là nơi tiếp xúc với bầu khí quyển, thủy quyển và sinh quyển, nơi diễn ra các hiện tượng thời tiết khí hậu (mây, mưa, gió, nắng…), có các dòng chảy sông ngòi, sóng biển… và là nơi sinh sống của sinh vật.

Đây là những tác nhân tác động trực tiếp đến quá trình phá hủy và biến đổi các loại đá, khoáng vật (quá trình phong hóa) -> Những nhân tố tác động này sẽ mạnh nhất ở bề mặt trái đất chính vì vậy mà quá trình phong hóa xảy ra mạnh nhất ở bề mặt trái đất.