Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

Câu hỏi: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

A. Sự tiện lợi, tính cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.

B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.

C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn.

Đáp án A.

Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là sự tiện lợi, tính cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình. Các loại hình vận tải khác như hàng không, đường sắt, đường sông, đường biển, đường ống chỉ phát triển được ở những nơi có điều kiện phù hợp, thuận lợi nhất, không có tính cơ động cao như vận tải ô tô. (ví dụ đường sắt chỉ chạy trên các tuyến ray cố định, vận tải đường sông chỉ phát triển trên hệ thống các dòng sông).