Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là

Câu hỏi: Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là

A. Vũng Tàu
B. Nha Trang
C. Đà Lạt
D. TP Hồ Chí Minh

Đáp án B.

Trung tâm du lịch lớn nhất của Đông Nam Bộ và cả nước là TP. Hồ Chí Minh. Các tuyến du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang,…