Trong tác phẩm Lão Hạc vì sao Lão Hạc phải bán cậu Vàng

Câu hỏi: Trong tác phẩm Lão Hạc vì sao Lão Hạc phải bán cậu Vàng

A. Vì lão sợ kẻ trộm đánh bả

B. Vì nuôi con chó sẽ phải tiêu vào tiền của con

C. Để lấy tiền gửi cho con

D. Vì lão không muốn nuôi con chó nữa

Đáp án B.

Vì gia cảnh nghèo khó mà còn trải qua một trận ốm, Lão Hạc đã kiệt quệ, không còn sức để nuôi nổi bản thân, huống chi là còn có thêm một con chó. Nên Lão Hạc đành cắn răng bán “cậu Vàng” đi vì quá nghèo đói và cũng vì thương con.