Bộ mã Unicode mã hóa được bao nhiêu ký tự

Câu hỏi: Bộ mã Unicode mã hóa được bao nhiêu ký tự?

A. 65536
B. 65535
C. 256
D. 255

Đáp án A.

Bộ mã Unicode (16 bit) có thể mã hóa 65536 ký tự khác nhau, cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.