Trong nguyên tử hạt mang điện là

Câu hỏi: Trong nguyên tử hạt mang điện là

A. electron.

B. proton, electron.

C. proton, nơtron.

D. electron, nơtron.

Đáp án B.

Trong nguyên tử: hạt electron mang điện tích âm, hạt proton mang điện tích dương, hạt nơtron không mang điện -> Trong nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.