Trang chủ / Lịch sử / Trong lúc Nhật đảo chính Pháp Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây

Trong lúc Nhật đảo chính Pháp Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây

Câu hỏi: Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị nào dưới đây

A. Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
B. Đánh đuổi Pháp – Nhật
C. Đánh đuổi phát xít Nhật
D. Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền

Đáp án A.

Đảng lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn – Bắc Ninh). Ngày 12-3-1845, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …