Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

Glucozơ là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước và có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ… và nhất là trong quả chín. Đặc biệt glucozơ có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Trong mật ong có nhều glucozơ (khoảng 30%). Glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật. Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và etanol (rượu etylic, ancol etylic, rượu ngũ cốc hay cồn).

Câu hỏi: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CHO

D. C2H5OH

Đáp án D: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH (etanol).

Giải thích: