Trang chủ / Sinh học / Trong cơ thể người có mấy loại mô chính?

Trong cơ thể người có mấy loại mô chính?

Câu hỏi: Trong cơ thể người có mấy loại mô chính?

A. 5 loại

B. 2 loại

C. 3 loại

D. 4 loại

Đáp án D.

Trong cơ thể người có 4 loại mô chính: mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh.

Có thể bạn quan tâm

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu hỏi: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là …