Trang chủ / GDCD / Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây

Câu hỏi: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?

A. Giá cả thị trường

B. Số lượng hoàng hóa trên thị trường

C. Nhu cầu của người tiêu dùng

D. Nhu cầu của người sản xuất

Đáp án A.

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu hỏi: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là …