Trang chủ / Sinh học / Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

Câu hỏi: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

A. Guanin (G)
B. Uraxin (U)
C. Ađênin (A)
D. Timin (T)

Đáp án B.

Giải thích: Các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên AND là A, T, G, X. Uraxin (U) là đơn phân cấu tạo nên ARN không phải đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.

Có thể bạn quan tâm

Trong quá trình nhân đôi ADN vì sao trên mỗi chạc tái bản

Câu hỏi: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản …