Trang chủ / Lịch sử / Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

Câu hỏi: Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

A. Dân tộc Chăm

B. Dân tộc Ê-đê

C. Dân tộc Khơme

D. Dân tộc Thái

Đáp án A.

Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là dân tộc Chăm.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …