Trang chủ / Sinh học / Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào?

Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào?

Câu hỏi: Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào?

A. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co

B. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn

C. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co

D. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn

Đáp án A.

Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …