Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi

Câu hỏi: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi

A. vị trí tiếp giáp biển Đông rộng lớn.
B. vị trí địa lí nằm trong vùng nội chí tuyến.
C. vị trí nằm trong khu vực gió mùa điển hình.
D. hình dáng lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang.

Đáp án B.

Giải thích:

– Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí địa lí nằm trong vùng nội chí tuyến.

– Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu nên quanh năm nhận được lượng nhiệt lớn, ánh nắng chan hòa quanh năm.