Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao

Câu hỏi: Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao

A. Không thể góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường
B. Luôn phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp giữa các cường quốc
C. Chỉ phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự
D. Phụ thuộc vào tương quan lực lượng trên chiến trường

Đáp án D.

-> Như vậy, thực tiến 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao phụ thuộc chặt chẽ vào tương quan lực lượng trên chiến trường.