Theo quy ước nếu đi từ Tây sang Đông qua đường chuyển ngày quốc tế thì

Câu hỏi: Theo quy ước nếu đi từ Tây sang Đông qua đường chuyển ngày quốc tế thì

A. Tăng thêm 1 ngày lịch

B. Lùi lại 1 ngày lịch

C. Không cần thay đổi ngày lịch

D. Tăng thêm hay lùi lại 1 ngày lịch là tuỳ qui định của mỗi quốc gia

Đáp án A.

Theo quy ước nếu đi từ Tây sang Đông qua đường chuyển ngày quốc tế thì tăng thêm 1 ngày lịch.

Để tránh sự hỗn loạn về ngày tháng, Hội nghị quốc tế về kinh tuyến họp tại Washington năm 1884 đã quy định một đường thay đổi ngày quốc tế. Đường này nằm trên kinh độ 180 trong Thái Bình Dương. Đây là đường ranh giới giữa “hôm nay” và “ngày mai”. Để tránh việc trong cùng 1 nước lại có 2 ngày tháng, đường ranh giới này trên thực tế không phải là một đường gấp khúc. Đường đi bắt đằu từ Bắc cực, qua eo biển Bering, Thái Bình Dương, cho đến tận Nam cực. Như vậy sẽ không phải đi qua bất cứ nước nào. Nửa đêm trên đường này lại đúng là 0 giờ, giờ địa phương. Theo quy định, hễ đi ngang qua đường này, ngày tháng sẽ phải thay đổi. Đi từ Tây sang đông qua đây phải thêm 1 ngày. Đi từ Đông sang Tây phải giảm đi 1 ngày.