Theo quy định của pháp luật việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có

A. bạo lực gia đình
B. phương tiện gây án
C. tội phạm đang lẩn trốn
D. người đang bị truy nã

Đáp án A.

Bạo lực gia đình.