Trang chủ / Địa lý / Theo chiều Bắc Nam phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ độ

Theo chiều Bắc Nam phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ độ

Câu hỏi: Theo chiều Bắc Nam phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ độ

A. 8°37’B – 20°23’B.

B. 8°37’B – 21°23’B.

C. 8°37’B – 22°23’B.

D. 8°34’B – 23°23’B.

Đáp án D.

Giải thích: Theo chiều Bắc – Nam, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ độ 8°34’B – 23°23’B.

Điểm cực Nam: vĩ độ 8°34’B thuộc tỉnh Cà Mau. Điểm cực Bắc: vĩ độ 23°23’B thuộc tỉnh Hà Giang. -> Theo chiều Bắc – Nam phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ độ 8°34’B – 23°23’B.

Có thể bạn quan tâm

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì

Câu hỏi: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước …