Thế kỉ XVII, Kẻ Chợ là tên gọi của đô thị nào ở nước ta?

Câu hỏi: Thế kỉ XVII, Kẻ Chợ là tên gọi của đô thị nào ở nước ta?

A. Phố Hiến (Hưng Yên)
B. Thăng Long (Hà Nội)
C. Thanh Hà (Thừa Thiên – Huế)
D. Hội An (Quảng Nam)

Đáp án B.

Thăng Long (Hà Nội).