Tag: văn học Việt Nam

Vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam
Ngữ văn

Vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam

Giải câu 1 (trang 13 SGK ngữ văn 10 tập 1): Hãy vẽ sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam. Sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam có thể vẽ ngắn gọn như sau: Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam – Văn học viết là các sáng tác bằng chữ viết, mang dấu ấn riêng của tác giả. – Sự phát triển của văn học gắn chặt với lịch sử chính trị, văn hóa xã hội của đất nước. – Văn học Việt Nam được chia ra thành ba thời kì lớn: + Văn học từ TK I – hết TK XIX. + Văn học từ đầu TK XX – Cách mạng Tháng 8 năm 1945. + Văn học từ sau CMT8 năm 1945 – hết TK XX. – Thời kì đầu được gọi là văn học trung đại, hai thời kì sau được gọi chung là văn học hiện đại....
Đổi mới trong quan niệm về con người trong văn học Việt Nam trước và sau 1975
Ngữ văn

Đổi mới trong quan niệm về con người trong văn học Việt Nam trước và sau 1975

Con người luôn là đề tài không vơi cạn của văn học và đích đến của văn học luôn hướng tới con người. Hình tượng con người trong văn học thể hiện quan niệm nhân sinh của tác giả, quan niệm về văn hóa, về cuộc đời, về các quy luật vĩnh cửu của cuộc sống. Hình tượng con người tập trung mọi giá trị tư tưởng cũng như nghệ thuật văn học. Tuy nhiên, cũng giống như sự biến thiên không ngừng của các chuẩn mực mỹ học trong lịch sử, quan niệm về con người trong văn học cũng thay đổi theo từng thời kỳ, thời đại. Mỗi thời đại có một quan niệm về con người lý tưởng riêng, cách hiểu và đánh giá con người riêng biệt, và khi một biến cố lịch sử đủ lớn làm biến chuyển tư tưởng thì quan niệm đó cũng không còn vững chãi nữa, mà lung lay và bị thay thế. Tìm hiểu sự thay đổi trong quan niệm về con người tron...
Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ 20
Ngữ văn

Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ 20

Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ 20 Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã mở ra thời kì độc lập, tự do và thống nhất cho đất nước nhưng sau đó là một thập kỉ đầy khó khăn, thử thách do hậu quả chiến tranh kéo dài suốt 30 năm. Từ năm 1986, nhờ công cuộc đổi mới, kinh tế đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và văn hóa cũng có điều kiện tiếp xúc với văn hóa nhiều nước trên thế giới. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giai đoạn sau năm 1975, thơ không còn phát triển mạnh mẽ như trước mà nở rộ những tác phẩm trường ca. Khuynh hướng chung của trường ca là tổng kết, khái quát về chiến tranh, những tác phẩm tiêu biểu gồm: Những người đi tới biển của Thanh Thảo, Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh, Trường ca sư đoàn củ...
Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội
Ngữ văn

Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội

Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội được thể hiện trong văn học như thế nào? Bài làm: Một xã hội tốt đẹp, với những quan hệ xã hội tốt đẹp là ước vọng muôn đời của con người Việt Nam mà văn học đó nhận trách nhiệm phát ngôn suốt ngàn năm nay. Những ông Bụt, ông Tiên trong truyện cổ tích, lời thỉnh cầu “Chốn chốn dứt đao binh”, lòng mong mỏi một xã hội Nghiêu Thuấn của văn học trung đại, cuộc tranh đấu để có một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà văn học hiện đại hướng tới đó nói lên mối quan hệ này. Trên cơ sở nền tảng tư tưởng, cảm xúc như vậy, văn học đó phê phán các thế lực hắc ám; đề cao những con người, phẩm chất tốt đẹp, xây dựng những nạn nhân và nhân chứng; thể hiện khát vọng tự do, hạnh phúc, bình đẳng, bác ái. Truyện Kiều của Nguyên Du là tập đại thành của tiếng ...