Tag: kim loại kiềm

Kim loại kiềm
Hóa học

Kim loại kiềm

Kim loại kiềm là gì Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn, gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr). Cấu hình electron nguyên tử: Tính chất vật lí của kim loại kiềm Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp. Bảng một tố tính chất vật lý quan trọng của các kim loại kiềm: Kim loại kiềm cứng nhất là Li (độ cứng 0,6). Kim loại kiềm có nhiệt độ sôi cao nhất là Li (1330 độ C). Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Li (180 độ C). Kim loại kiềm có khối lượng riêng lớn nhất là Cs (1,9 g/cm3). Sở dĩ kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp là do kim lo...
Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm
Hóa học

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Các kim loại sau đây gọi là kim loại kiềm: gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr). Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn. 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm: A. Al B. Mg C. Ca D. K Đáp án D: Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA (gồm Li, Na, K, Rb, Cs và Fr) 2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm: A. Na B. Al C. Ca D. Fe Đáp án A: Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA trong bản tuần hoàn gồm Li, Na, K, Cs, Rb và Fr