Tag: hiện tại hoàn thành

Bài 3: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Tiếng Anh

Bài 3: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng là một cặp khiến nhiều sĩ tử đi thi phải đau đầu đây. Mời các bạn cùng xem qua kiến thức về cặp đôi này và làm một số bài tập củng cố kiến thức nhé. I. Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành) 1. Cấu trúc: (+)    S + has/have + PII. (–)    S + has/have + not + PII. (?)    Has/Have + S + PII? Yes, S + has/have. No, S + has/have + not. 2. Cách sử dụng: 2.1. Diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. – Không có thời gian xác định. John has traveled around the world (We don’t know when) Have you passed your driving test? – Hoặc đi với các từ: just, recently, already, yet,… – Hành động lặp lại nhiều lần cho đến thời điểm hiện tại. I have watched “Ir...