Tag: đại học ngân hàng tphcm

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2023 – 2024
Đại học

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2023 – 2024

Học phí Đại học Ngân hàng TP HCM 2023-2024 Mức học phí dự kiến năm học 2023-2024 của Đại học Ngân hàng TP HCM (BUH) như sau: Học phí Chương trình đại học chính quy: Dự kiến 7.050.000 đồng/học kỳ. Học phí Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến 17.922.500 đồng/học kỳ. Học phí Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng: Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …). Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26,5 triệu đồng/học kỳ. Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học. Lộ trình tăng học phí của BUH như sau: Đối với hệ đại học chín...