Tag: cá thể

Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới
Sinh học

Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới

Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể (Sách giáo khoa Sinh học 12 trang 164). Mật độ quần thể là đặc tính cơ bản quan trọng của mỗi quần thể. Một số câu hỏi trắc nghiệm về mật độ cá thể của quần thể. Câu 1: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới A. Khả năng sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể. A. Kiểu phân bố cá thể của quần thể. B. Cấu trúc tuổi của quần thể. C. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Đáp án A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể. Câu 2: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới  A. Khối lượng nguồn sống trong môi trường phân bố của quần thể. B. Tập...