Tag: c2h5oh

Công thức hóa học của rượu
Hóa học

Công thức hóa học của rượu

Công thức hóa học của rượu Rượu là một hợp chất hữu cơ, có tên gọi hóa học là Etanol hay rượu Etylic. Công thức hóa học của rượu là C2H5OH, công thức phân tử của rượu là CH3-CH2-OH. Tính chất vật lý của rượu Rượu etylic là chất lỏng trong suốt, không màu, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước cũng như trong nhiều chất khác như benzen, iot… Nó có nhiệt độ nóng chảy là –114,3 °C, nhiệt độ sôi là 78,4 °C. Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. Độ rượu (o) = V C2H5OH.V (C2H5OH + H2O).100 Ghi chú: V là thể tích đo bằng ml hoặc lít. Ứng dụng của rượu Rượu etylic (C2H5OH) được dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô, làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp, nhiên liệu cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm, dù...