Tag: bản cam kết

Cách viết bản cam kết của học sinh
Tin tức

Cách viết bản cam kết của học sinh

Cách viết bản cam kết của học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp. Đây là bản cam kết được sử dụng phổ biến trong trường học. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- BẢN CAM KẾT GIỮA PHỤ HUYNH, HỌC SINH VÀ NHÀ TRƯỜNG Kính gửi:   - Ban giám hiệu trường ......................................................... - Thầy cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo bộ môn Tên em là: .................................................................................................... Là học sinh lớp: .................................................. năm học .............................. Để đạt được kết quả cao trong năm học này em xin hứa thực hiện tốt các điều sau: 1. Chăm chỉ, tự giác trong học tập, trung thực trong ki...