Tag: axit

Khái niệm axit
Hóa học

Khái niệm axit

Khái niệm axit Axit là một hợp chất hóa học mà trong thành phần phân tử của các chất đó đều có chứa 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit (ví dụ -Cl, -NO3). Hay một khái niệm tương tự đó là Axit là một hợp chất hóa học mà khi hòa tan trong nước sẽ tạo được dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7. Công thức hóa học của Axit là gì? Công thức tổng quát có dạng như sau: HxA - Với x là chỉ số của nguyên tử H - A là gốc Axit Ví dụ: Công thức hóa học của axit cohidric: HCl Công thức hóa học của axit cacbonic: H2CO3 Công thức hóa học của axit photphoric: H3PO4 Phân loại axit Dựa vào tính chất hóa học, ta có thể chia thành: Axit mạnh: Khi hòa tan vào axit này tạo thành dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7 rất nhiều. Độ pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh. Ví dụ: HCL, HNO3, H2S...