Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam của nước ta chủ yếu do

Câu hỏi: Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam của nước ta chủ yếu do

A. Hình dạng lãnh thổ, hoạt động của gió mùa Đông Bắc.
B. Ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông, hướng núi chính.
C. Có nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, lãnh thổ hẹp ngang.
D. Tin phong bán cầu Bắc hoạt động, độ cao địa hình.

Đáp án A.

Giải thích: Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam của nước ta chủ yếu do hình dạng lãnh thổ và hoạt động của gió mùa Đông Bắc.

– Lãnh thổ nước ta kéo dài dẫn đến sự thay đổi thiên nhiên theo chiều Bắc – Nam.

– Miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc do đó nhiệt độ hạ thấp dẫn tới sự phân hóa Bắc – Nam rõ rệt.