Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí

Câu hỏi: Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí

A. Đang diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động
B. Có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn Á, Âu với văn minh bản địa
C. Giao tiếp của hai vành đai sinh khoáng lớn.
D. Giao nhau giữa các luồng sinh vật Bắc, Nam

Đáp án B.

Giải thích: Nước ta có sự đa dạng về bản sắc dân tộc do vị trí giao thoa của nhiều nền văn minh lớn trên thế giới với văn minh bản địa, với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á.