Sự phân bố của các thảm thực vật trên trái đất thay đổi chủ yếu theo

Câu hỏi: Sự phân bố của các thảm thực vật trên trái đất thay đổi chủ yếu theo

A. Vĩ độ và độ cao địa hình

B. Vị trí gần hay xa đại dương

C. Độ cao và hướng sườn của địa hình

D. Các dạng địa hình (đồi núi, cao nguyên,… )

Đáp án A.

Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm); chế độ nhiệt ẩm lại thay đổi theo vĩ độ. Do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ.