Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là

Câu hỏi: Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là

A. Hội nghị Vécxai được khai mạc tại Pháp

B. Hội nghị Oasinhtơn được tổ chức tại Mĩ

C. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ

Đáp án D.

Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (Mục 1 – Trang 33 SGK Lịch sử 11 cơ bản).