Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu ở

Câu hỏi: Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu ở

A. dạ dày
B. tụy
C. ruột già
D. ruột non

Đáp án D.

Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở ruột non. Các chất được hấp thụ tuy đi theo hai đường máu và bạch huyết nhưng cuối cùng vẫn được hòa chung và phân phối đến các tế bào cơ thể.