Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về

Câu hỏi: Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về

A. quý tộc xuất thân bô lão của thị tộc

B. chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn

C. nhà vua

D. Đại hội công dân

Đáp án B.

Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt (Mục 2 Trang 22 – SGK Lịch sử 10 cơ bản).