Trang chủ / Công nghệ / Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các

Câu hỏi: Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các… của cây trồng

A. Đặc điểm hình thái
B. Đặc điểm sinh lí
C. Phương thức dinh dưỡng
D. Phương thức sinh sản

Đáp án D.

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các phương thức sinh sản của cây trồng – SGK Công nghệ trang 13.

Có thể bạn quan tâm

Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi trung du là

Câu hỏi: Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên …