Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây

Câu hỏi: Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây

A. Vòng tuần hoàn của nước

B. Các hoàn lưu trên đại dương

C. Các vành đai đất và thực vật theo độ cao

D. Các đai khí áp và các đới gió trên trái đất

Đáp án D.

Quy luật địa đới có biểu hiện ở các đai khí áp và các đới gió trên trái đất (Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản).