Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là

A. Trung Quốc

B. Hoa Kỳ

C. Nga

D. Canada

Đáp án C.

Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là Nga (11 múi giờ) do Nga là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới, nằm ở hai châu lục Á, Âu.