Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là

Để trả lời được câu hỏi Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là gì trước hết chúng ta phải nắm được giữa các cá thể trong quần thể tồn tại Quan hệ hỗ trợ hoặc Quan hệ cạnh tranh.

Quan hệ hỗ trợ: là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như: tìm thức ăn, chống kẻ thù, sinh sản… Ví dụ: Chó sói hỗ trợ nhau trong đàn → Bắt mồi và tự vệ tốt hơn.

Quan hệ cạnh tranh: xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể. Ví dụ: Cá mập con khi mới nở ra, sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn.

Bài tập: Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là

A. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cư do mùa thay đổi.

B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

C. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

D. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống.

Đáp án C.

Giải thích: Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.